Komunikat w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty Drukuj
Wpisany przez Administrator   
   W związku z ogłoszeniem dnia 08 stycznia 2015r. w Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty, która obowiązuje po upływie 14 dni od jej ogłoszenia tj. od 23 stycznia 2015r. informuję,
że nowe stawki za odbiór  i zagospodarowanie odpadów komunalnych obowiązywać będą od 1 lutego 2015r. ( termin płatności 15.03.2015r.)

Opłata za odpady zbierane selektywnie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość 13,00 zł

Opłata za odpady zmieszane od osoby zamieszkującej daną nieruchomość 27,00 zł

                                WÓJT GMINY          
                            PAWEŁ GREGORCZUK  
 
wróć na początek strony