Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego. Drukuj
 
Zarządzenie nr 3/2020 z dnia 3.02 2020 r. Wójta Gminy Ruja w sprawie głoszenia o otwartym konkursie na realizację zadania publicznego w sprawie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020 roku.

Załącznik do Zarządzenia nr 3/2020 z dnia 3.02.2020 r. Wójta Gminy Ruja.

Zarządzenie nr 4/2020 z dnia 3,02,2020 r, Wójta Gminy Ruja w sprawie powołania komisji konkursowej.
 
wróć na początek strony